İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları Politikamız / İnsan Kaynakları / Çalışan Profilimiz


Human Resources Policy

Firmadaki İnsan kaynaklarının en etkin ve verimli şekilde kullanılması ve yönetim gücünün kuruluş hedefleri doğrultusunda yönlendirmesi için sürekli kalite iyileştirici süreç ve sistemlerle, bireysel ve takım performansını geliştirmek, çalışanlarına eşit kariyer ve profesyonel gelişme ortamı yaratmaktır.

Çelik bir yapı malzemesidir; ve
biz onu geleceği kurmak için işliyoruz.

e-Catalog

PDF formunda görmek için
e-Katolog 2011.pdf