İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Politikası
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Politikamız


İSG risklerinin yapısı ve büyüklüğüne uyumlu olarak belirlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, her yıl yapılan Yönetimin Gözden Geçirme Toplantıları'nda ilgili mevzuat ile değişen İş Sağlığı ve Güvenliği koşullarına göre üst yönetim tarafından gözden geçirilerek gerekirse sürekli iyileştirmeyi sağlamak için revize edilmektedir. Yazılı doküman haline getirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası'nın tüm ÇAĞLA MÜHENDİSLİK personeli tarafından anlaşılması ve uygulanması, sosyal çevre tarafından anlaşılması için eğitimler ve çeşitli duyuru yöntemleri kullanılmaktadır. ÇAĞLA MÜHENDİSLİK “İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası" içinde yaşadığımız sosyal çevrenin incelemesine ve bilgisine açıktır.

Çelik bir yapı malzemesidir; ve
biz onu geleceği kurmak için işliyoruz.

e-Catalog

PDF formunda görmek için
e-Katolog 2011.pdf